Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Házhozszállítás

Termék részletek


Iskolánk zöldítése

Iskolánk zöldítése
3 400 Ft
Szerkesztő: Victor András
 • RÉSZLETEK A KÖNYV EGYES FEJEZETEIBŐL


  Kisiskolások

  Adventi ablakunk szorgalmas munkáról árulkodik.

  „Búza, búza, búzamag, benne aluszik a nap.” – népköltés

  Reggelente figyeljük, kinek bújt elő a búzája? – Kié mekkorát nőtt? – Néhányan a környezetismeret füzetükbe rajzokat készítenek. Mindez hasznos időtöltés az iskolában.

  A téli szünetben minden kisiskolás otthon gondozza tovább növénykéjét. Megbeszéljük, hogy régen a hajtatott búzát az ünnepi asztalra tették az emberek. Amikor a búza színét veszítette, a tyúkoknak adták, vagy komposztálták.

  – Fontos, hogy az üres agyagedényt mossátok tisztára, és őrizzétek a következő karácsonyig.


  Magyar nyelv és irodalom

  o nyelvtörténet: egy-egy ma használatos, ill. mára kiveszett természeti fogalom alaki és jelentésbeli változásának nyomon követése a Történeti és Etimológiai Szótárban csoportmunkában, ezekből rejtvény készítése

  o a nyelv rétegződése: a természet tájnyelvi (dialektus) kifejezései; természet és csoportnyelvek – az időjárás, a táj a fiatalság szókincsében; a természet köznyelvi, tudományos és irodalmi szókincsének különbségei (gyűjtőmunka)


  Történelem

  Az ipari forradalomhoz kapcsolható az alábbi történet:

  1824-ben Angliában a bíróság minden kártérítés alól felmentette a füstölgő kéményei miatt perbe fogott gyárost, a polgárokat pedig figyelmeztette, hogy a füstölgő kéményeket tűrjék el a haladás kedvéért.

  Vitassuk meg, kinek volt igaza! Te hogyan döntöttél volna? Mennyiben határozza meg a döntést az a kor, amelyben megszületett?


  Idegen nyelv

  o Az idegen nyelv tanítása az adott ország természeti-kulturális környezetének, értékeinek megismeréséhez is hozzásegít.

  o Érdekes téma lehet, ha megpróbáljuk összegyűjteni, hogy hogyan tükröződik az adott nép természettel való kapcsolatának tükröződése szavaikban, kifejezéseikben, szólásaikban, közmondásaikban, mítoszaikban. A szavakat, kifejezéseket össze lehet hasonlítani a magyar megfelelőkkel is. (Természetesen nem tudományos szintű munkára kell gondolni.)


  Matematika

  Egyenletek:

  o Egy házban az ajtók és ablakok modern szigetelését 100 000 Ft-ért vállalják el. Cserébe azt ígérik, hogy a fűtésszámla a téli hónapokban 6 %-kal alacsonyabb lesz. Kérdezd meg a szüleidet, mennyibe került a fűtés a legutóbbi télen, és számítsd ki, nálatok mennyi idő alatt térülne meg a beruházás.


  Informatika

  A számítógép részeinek és tartozékainak ipari előállítása terheli a környezetet. Tárgyaljuk meg, milyen anyagokból készülnek a számítógép egyes alkatrészei (fémek, műanyagok, félvezetők: szilícium, germánium stb.), és milyen ipari módszerek szükségesek az előállításukhoz (a bányászattól a gépiparig és vegyiparig). Mely eszközök számítanak fogyóeszköznek az alkatrészek közül (pl. tintapatron, floppy- és CD-lemezek)? Hogyan alakul a számítógépek ára? Mekkora hányad lehet ebből a nyersanyag? Mit fizetünk meg ebben az árban (az innovációt, vagy a nyersanyagot)? Környezeti szempontból milyen előnyei vannak a számítógép modulos rendszerének?


  Fizika

  o Szedjétek össze, hogy milyen energiaátalakulások történnek akkor, amikor egy autó elkezd gyorsítani! Hogyan változik az energiafelhasználás, ha világítani kell, vagy ha netán működik a légkondicionáló berendezés is? Milyen jellegű terhelés éri a környezetet?


  Biológia

  o Egy mezőgazdasági intézmény meglátogatása. A dolgozókkal interjúkészítés a növényvédő és rovarirtó szerek közeli és távoli hatásairól.

  Milyen növény- és rovarirtó szereket alkalmaznak? Melyiknek mi a közvetlen hatása, hogyan bomlanak le, és milyen környezeti terhelést jelentenek? A kiskertekben és nagy gazdaságokban milyen biomódszerek alkalmazhatók?


  Kémia

  A környezetszennyezés leggyakrabban valóban vegyi anyagokkal kapcsolatos, s ennek nagyjából három fajtája van:

  1) Valamely anyag ugyan természetesen is előfordul az adott helyen, s nem is eleve ártalmas, de a koncentrációja meghaladja az ökológiai rendszer számára normális értéket. (Ilyen pl. a CO2 a légkörben.)

  2) Valamely anyag egy másik ökológiai rendszerben ugyan természetesen is előfordul, de az adott helyen idegen. (Ilyen pl. az utak sózása következtében a városi fasorok talajában felhalmozódó NaCl, vagy a tenger vizén szétterülő kőolaj.)

  3) Olyan vegyület jut a környezetbe, amely természetidegen, a természetben magától sehol sem fordul elő. (Ilyenek pl. a freonok és a gyom- és rovarirtó szerek.)


  Földünk és környezetünk

  A forró övezet:

  o A trópusi esőerdők kitermelésének környezeti hatásai, a biodiverzitás csökkenése.

  o Az égetéses földművelés káros környezeti hatásai.

  o Túllegeltetés és elsivatagosodás: Szahel-öv mint válságövezet.

  o A túlnépesedett monszunvidékek környezet- és természetvédelmi problémái.


  Ének-zene

  Más népek dalai

  Zöld levél (román nd.)

  Zöldellt a rózsafa (lengyel nd.)

  Fa fölött (szlovák nd.)

  A patak partján (orosz nd.)

  Hej, Ilona (horvát nd.)

  Elszállt a tél (német dal)

  Milyen természeti képek vannak más népek népdalaiban? Mások, mint a mieink?


  Rajz és vizuális kultúra

  Természeti tárgyak közvetlen megfigyelése. Egy közeli erdőben tett séta során végzett anyaggyűjtés segítségével (leveles ágak megfigyelés alapján készített rajzai, nem védett növények leveleinek terméseinek, virágainak gyűjtése) fessenek erdőt a gyerekek. Beszéljük meg, hogy milyen növényeket találtunk, hogy az erdő milyen állatok élőhelye. Volt-e ezek között védett növény vagy állat? Beszélgessünk az erdőtüzekről, az erdőirtás következményeiről és arról, hogy milyen sok idő kell egy fa felnövekedéséhez. Itt a környezetórán tanult vagy a már az általuk is ismert irodalmi művekre is támaszkodhatunk. Ha jó megfigyelési szempontokat adunk, még a kisebbek is egészen ügyesen megjelenítik az erdő fáit.


  Technika és életvitel

  Energia

  o egy heti mérőóra megfigyelés alapján grafikonok készítése a család villamos energia fogyasztásáról; elemzés

  o az energiafogyasztók számbavétele a lakásban

  o adatok kivetítése a településre, az országra

  o veszteségek, pazarlási példák összegyűjtése:

  Hol szökik a hő?

  Csöpögő csapok

  Fényforrások

  A mérések, megfigyelések és ezek értékelése után következik a javaslatok, teendők saját tapasztalatok, bevált módszerek összegyűjtése.


  Testnevelés

  o A testnevelő megóvhatja a reklámok csapdáitól tanítványait. Nagyon sok magas labdát adnak föl a sport területén is a fogyasztói társadalom gátlástalan vállalkozói. Pl.: az izzadást gátló sportspray szemben áll a testgyakorláskor szükséges hőleadás élettani szükségességével. A hidratáló arckrémek sízés előtti alkalmazása miatt több óvatlan diáknak arcára fagyott már a mosoly. A testsúly csökkentésére ajánlott kényelmes – aktivitást nélkülöző – megoldások nevetségesek, a „rázógépek vagy fekvőkúrák” rendre csődöt mondanak!


  Tánc

  Az ókori kultúrákban (Naptáncosnő, Egyiptom), a tudomány és a miszticizmus ötvözete a tánc. A lépésirányok a Nap és a Hold járása szerint különbözőek. Jellemző a kezek közvetítő szerepe. A táncoló kezének gesztusai a mágiából kialakult mozdulatokat őrzik, és a vallásban is nyomon követhetők. A kéz befolyásol, közvetít az ég, a Nap, a föld (az istenként tisztelt elemek) és az emberek között. A táncos a természeti elemekhez fordult: a szelekhez, a folyókhoz, a csillagokhoz, a növényekhez, az állatokhoz, a sziklákhoz (naturizmus).


  Hon- és népismeret

  Az életfa a magyar népszokásokban életet, termékenységet jelképező feldíszített faág, főként lakodalmak alkalmával szerepel. Elnevezései: életfa, tebe , termőág, prémeság, nyoszolyóág stb. Eredeti formájában száraz vagy zöld ág, melyet a termékenységet jelképező almával és dióval, vagy hasonló formájú tésztagömbökkel díszítettek.

  a) csoport: Milyen értékeket akasztanál az életfa ágaira a Tápió-vidék természeti kincseiből?

  b) csoport: Mit tennél az életfa ágaira a Tápió-vidék épített környezetéből?

  c) csoport . A Tápió-vidékről milyen népi hagyományt ajándékoznál az életfának?

  Válogass, ollózz, rajzolj, írj, készülj a bemutatásra!


  Ember- és társadalomismeret, etika

  Disputa módszerrel érvelve lehet megvitatni azt a kérdést, kinek van jobb sorsa: állatnak, vagy embernek. A hetedikesek gyakran érvelnek szívesen amellett, hogy az állatok szabadok, míg az embernek mindenben be kell tartani valami szabályt, törvényt. A disputa végén azonban belátják, hogy az állatok „zártabb rendszerben”, ösztöneik (és az ember?! ... ó, jaj!) késztetése szerint élik életüket, míg az emberek élete döntések sokaságával, egy „nyitottabb rendszerben” zajlik.

  Kutatómunkával gyűjthetnek a diákok különböző adatokat, eseményeket, írásokat arról, hogyan használja fel/ki az ember az állatokat saját javára, szennyezi, rongálja életterüket, kínozza, pusztítja őket saját kényére-kedvére. Tablókat készíthetnek 3-4 fős csapatokban a következő címmel: „Felelős vagy értük!” Pozitív és szégyenletes példák egyaránt szerepeljenek!


  Mozgókép és médiaismeret

  o Elemezzék egy választott reklám lélektani működését, rábeszélő stratégiáját.

  o Gyűjtsenek példákat olyan tárgyakra, melyeket mindenki használ, fogyaszt, de reklámokban egyáltalán nem találkozhatunk velük.

  o Gyűjtsenek példát olyan reklámokból, melyek imázst, életérzést, ideológiát próbálnak „eladni”.

  o Készítsenek reklámtervet egy kitalált tárgyhoz, szolgáltatáshoz; találjanak ki új szükségleteket.


  Egészségtan

  Szükséges-e a mindenféle krémek, kenőcsök, pacsulik alkalmazása? A sminkelés megszépít? Természetes hajszín vagy hajfestés? Mi a helyzet a szőrtelenítéssel? Mit, hol és hogyan? Tetoválás és a testékszer. Szükség van-e ennyiféle kozmetikumra, tisztálkodási szerre? A kozmetikumok készítésének környezet- – és külön állatvédelmi – szempontjai.


  Osztályfőnöki óra

  A hazaszeretet felé vezető út első lépése a közvetlen környezetünk megismerése és megszeretése. Vigyünk be az órára térképet arról a településről, településrészről, ahol élünk. Gyűjtsük össze a tanulók segítségével azokat a kulturális és természeti értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyek megőrzését fontosnak tartjuk, és jelöljük be ezek helyét a térképen.

  Minden tanuló válasszon ki a felsoroltak közül egy értéket, a következő osztályfőnöki óráig látogassa azt meg, és a következő szempontok alapján készítsen róla állapotfelmérést, s ezt jegyzetelje is le.


  Az iskola épülete

  o Fontos, hogy a terek a tantermekben is szolgálják a gyermekközpontú szemléletmód, és a demokratikus vezetés gyakorlásának lehetőségét. Lehessen bennük differenciálást, projektmunkát is megvalósítani. Kis gyerekek tantermeiben legyen kuckó, ahol olvasni, pihenni lehet. Legyen könnyen átrendezhető a terem, tudjuk félkörbe rakni a székeket, ha beszélgetni akarunk, tudjunk külön „munkahelyeket” kialakítani, ha csoportmunkában dolgozunk. Azt láttam a dévaványai általános iskolában, hogy a hagyományos, összecsavarozott padokat is körbe lehet rakni. Legyenek különböző méretű székek a teremben, hogy a különböző magasságú gyerekek kényelmesen tudjanak ülni. Ha új székeket vásárolunk, csak olyanokat vegyünk, amelyek megfelelnek az ergonómiai követelményeknek, és egymásra lehet helyezni. Legyen hely az eszközöknek, könyveknek, kabátoknak, cipőknek, legyen meg a lehetősége annak, hogy rendet tarthassunk magunk körül.

  o A pedagógusokról se feledkezzünk meg! Legyenek olyan elszeparált terek, ahol megpihenhetnek, beszélgethetnek, felrakhatják egy pamlagra a lábukat, elnyújtózhatnak egy lyukasórában.


  Az iskola szépítése

  o Egyik polcunk két ablak között van a falon. Rajta lexikonok, szótárak, óra, fából készült hatalmas dobókockák, ritmushangszerek, kis kosárban száraz falevélcsokor, meg két cserepes virág. A másik polcunk a táblákkal szemközti falnál található. A felső részén a gyerekek számára mesekönyvek, versek, újságok, rajzoláshoz színes ceruzák, írólapok, alul mindenkinek egy-egy saját maga díszítette irattartó doboz. A polc fölött „zsebes-mindenes” falvédő, melybe a még használható, bármikor jó szolgálatot tehető dolgok kerülnek (pl. zacskók, dobozok).


  Az iskola udvara

  Tervezéskor az udvar felosztása megálmodott szerepei szerint:

  - hol legyen a csendes rész, hol lehet majd szabadon futkosni,

  - hová kerüljenek a kinti asztalok, padok, hány darab kell a gyerekek csoportos munkájához,

  - hol lehet majd virágoskert, hová ültessünk fát, cserjét, a kis tó helye,

  - veteményeskert legyen-e,

  - fából készült játékok helyet kapnak-e?

  A gyerekek által megálmodott iskolaudvar rajzolása (egyéni, majd kiscsoportos, végül egyeztetéssel az egész csoport által elfogadott terv készítése)


  Iskolakert

  o Mi minden lehet egy jó iskolakertben?

  Fák, bokrok, sövények, lugas, gyep, dísz-, fűszer-, gyógynövények, egyéb termesztett növények, sziklakert, kerti tó, padok, asztalok, madáretető, madáritató, madárodú, komposztáló, meteorológiai mérőeszközök, kuka(c),

  o Hogyan „működik” az iskolakert?

  A kert olyan közös alkotás legyen, amiben egyaránt részt vesz a diákság, a tantestület, a szülők közössége, de bevonható a lakóközösség is.

  A gyerek számára fontos a személyes kötődés, számon tartja, hogy melyik virágtövet, követ hozta ő, mi lett a sorsa, melyik az ő fája, hol lakik a pókja, meg van-e még a tücsöklyuk.
 • Cikkszám
  ZK-047
  Tömeg
  350 g/db
Webáruház készítés